Huis Horison is 'n maatskappy sonder winsbejag en kan Art18A-kwitansies (kwitansies vir 'n openbare liefdadigheidsorganisasie) uitreik. Om 'n belastingsertifikaat uit te reik, het ons die volgende inligting van die skenker nodig: naam, van, kontaknommers, posadres, datum van skenking en skenkingsbedrag.

Arti18A-kwitansies kan slegs vir bona fide donasies uitgereik word.

Huis Horison onderskryf die Handves vir die regte van mense met 'n gestremdheid in Suid-Afrika.

Maatskappy-inligting

Registrasie as Artikel 21-maatskappy: 2008/026927/08
Registrasie as nie-winsgerigte maatskappy: 003-306 NPO
Registrasie as Artikel 18A-maatskappy: 18\11\13\1871
BTW-registrasie: 4590129161
SEB-evaluering: B-BBEE status van Vlak 4-medewerker
Ouditeure: Moore Stephen

Inligtingskakels