Huis Horison se prioriteite vir die toekoms is soos volg:

  • Finansiële volhoubaarheid en sekuriteit
  • Volhoubare ontwikkeling sodat ons mense met 'n primêre intellektuele gestremdheid holisties kan versorg van vroeë volwassenheid tot aan die einde van hul lewe
  • Omvattende ontwikkeling van die terrein
  • Die betrokkenheid van die hele gemeenskap by alle fasette van die sentrum
  • Algemene welsyn en ontwikkeling van 'n positiewe lewenstyl vir die inwoners
  • Die uitbou en optimalisering van werkareas en lewensvaardighede