Die inwoners word volgens hul funksioneringsvlakke en belangstellings by een van nege werkspanne met toesig ingedeel. Hierdie werkareas bied aan die inwoners terapeutiese waarde tesame met al die voordele van 'n volwaardige werk – diensbaarheid, erkenning, trots, eiewaarde, sosiale samesyn, lewensgehalte en hoop.

Intellektueel gestremde dagwerkers uit die omgewing sluit ook by die spanne aan. Die werkdag begin om 09:00 en eindig om 16:30, en dit sluit etes en teetye in. Die dienste en produkte wat verkoop word, lewer 'n belangrike inkomstestroom vir Huis Horison en sy inwoners.

Herwinning

alg herwinning

papierherwinning

Huis Horison se hart is groen – ons herwinningsprojek is reeds 'n paar jaar lank aan die gang. Herwinning skep 'n skoner en groener omgewing, help om ons skaars natuurlike hulpbronne te bewaar en verskaf werk aan sowat 65 mense met 'n primêre intellektuele gestremdheid in die Stellenbosch-omgewing. Hierdie groep sorteer verskillende soorte plastiek, papier en ander herwinbare materiaal. Huishoudings, ondernemings, die Universiteit van Stellenbosch en Stellenbosch Munisipaliteit laai vragte ongesorteerde materiaal af wat dan deur hierdie span gesorteer word voordat dit verder herwin en verwerk kan word.

Kunshandwerk en naaldwerk (arts and crafts)

handwerk2

Die inwoners doen naaldwerk en kunshandwerk, en maak poppe, serpe, klere, kwilts en ander huishoudelike artikels.

Houtwerk en restourasie

 houtwerk

Hierdie span restoureer en herstel meubels. Dit sluit matwerk, riempiewerk, afskuur en vernis in. Ons maak ook houtspeelgoed en tuin- en patiomeubels om te verkoop.

Skoonmaakdiens

skoonmaak

Hierdie groep maak die kantore en openbare areas skoon en hou dit netjies.

Was- en strykdiens

wasspan

Hierdie afdeling hanteer al die inwoners en die sentrum se wasgoed en funksioneer soos 'n wassery. Hulle was ongeveer 750kg wasgoed per week.

Instandhoudingsdiens

Onderhoud
Hulle help met herstelwerk en die versorging van die geboue en die perseel en doen ook voorkomende instandhouding.

Tuin- en terreindiens

tuin

Hierdie groep is verantwoordelik vir alle aspekte van die tuin en perseel.

Bakkery

bakkery 1

Hierdie span maak hoenderpasteie, beskuit, bobotie en ander lekkernye om aan die publiek te verkoop. Bestellings kan Maandae tot Woensdae geplaas en Vrydae by die sentrum afgehaal word.

Spyseniering en eetsaal

spyseniering 1

Hierdie groep berei etes voor vir die inwoners en sorg vir die skoonmaak en netheid van die kombuis en eetsaal. Hulle ontvang ook opleiding om verversings vir interne vergaderings te maak.

Opleiding

opleiding

Alle werkareaspanne word deurlopend opgelei om take van die afdeling, maar ook algemene lewensvaardighede, onafhanklik te kan hanteer.

Eksterne werk

Van die inwoners word by ondernemings in die omgewing geplaas waar hulle werk.