So kan jy betrokke raak en help

Huis Horison is vir ons voortbestaan ook afhanklik van die finansiële ondersteuning, hulp en welwillendheid van die ouers en familielede van die inwoners en die publiek. Dit sluit individue, maatskappye en organisasies in wat hulp kan aanbied in die vorm van belastingvoordelige donasies, tyd, vaardighede of ander hulpbronne. Ons gee erkenning aan ons borge en donateurs.

Tree asseblief met ons in verbinding as jy op enige manier wil betrokke raak – daar is ook verskeie projekte waar vrywilligers kan help. As jy eers die sentrum wil besoek sodat jy eerstehands kan ervaar wat ons doen, is jy meer as welkom.

vrywilligers

2017 plekmatjie