• Distell
  • Die Nasionale Loteryraad
  • Het Jan Marais Nationale Fonds
  • Rupert-Onderwysstigting
  • Remgro
  • Stellenbosch Munisipaliteit
  • Trusts - 'n hele aantal trusts ondersteun ook die sentrum
  • Verskeie kerkgenootskappe en gemeentes
  • Opvoedkundige Instansies
  • Kultuurorganisasies
  • Programmatuur Donateurs

  logos 2016